Hur Kvinnohuset startades

Föreningen Kvinnohuset i Västerås startades av ett trettiotal kvinnor från olika organisationer och med skiftande ideologisk bakgrund. De gick samman för att anordna några aktivitetsveckor med kvinnokultur av allehanda slag. Det blev en succé! Ett frö till Föreningen Kvinnohuset var sått och de engagerade kvinnorna som arbetat med arrangemanget beslöt att starta en förening. I november 1979 hölls det första ordinarie årsmötet i Föreningen Kvinnohuset.

Kvinnohuset idag

Föreningen Kvinnohuset består av en kvinnojour, en tjejjour och en öppen, utåtriktad verksamhet. Kvinnojouren och tjejjouren arbetar med direkt stöd till våldsutsatta tjejer och kvinnor och deras barn. I den öppna, utåtriktade verksamheten arbetar vi för att belysa mäns våld mot kvinnor och maktobalanser ur olika perspektiv. Det gör vi med hjälp av föreningens samlade erfarenhet av att möta utsatta tjejer, kvinnor och deras barn. Vi arbetar med att lyfta fram kvinnor inom kulturen exempelvis genom bjuda in kvinnliga författare och musiker. Föreningen arbetar även aktivt med att bjuda in forskare och debattörer inom området.

Vi vill öka medvetenheten och förståelsen för kvinnors livssituation genom att ta del av varandras erfarenheter och ge varandra stöd och mod.

Våra kännetecken är empati, kompetens, trygghet och systerskap.

Föreningen är ansluten till Roks, Riksorganisationen för kvinno- och tjejjourer i Sverige.

Vill du veta mer eller boka en information, ring 021-12 67 60.

Öppen verksamhet

Alla kvinnor är välkomna att delta i Kvinnohusets öppna verksamhet. Kvinnohuset är en trygg plats för feminism och systerskap där det anordnas aktiviteter som till exempel kvinnocaféer, kulturella evenemang och intressanta föreläsningar.

Du kan också engagera dig ideellt i föreningen genom att gå vår trestegs-kurs. Trestegs-kursen är en utbildning som är gemensam för hela föreningen.

Utbildningen består av tre helger, varav två av helgerna fokuserar på föreningens idétradition, grundläggande kunskaper om mäns våld mot kvinnor, föreningsteknik och beskrivning av våra verksamheter. Den tredje och sista helgen är en påbyggnadsutbildning som handlar om bemötande och hur vi arbetar med praktiskt stödarbete. Föreningen söker även ideella för uppdrag, exempelvis sitta i styrelsen.

Intresseanmälan: maila kontaktuppgifter och gärna en tanke om varför du vill engagera dig: kvinnohuset@kvinnohuset-vasteras.org


Litteraturtips

9789189680579

Varför går hon?

Carin Holmberg/Viveka Enander
Om misshandlade kvinnors uppbrotsprocesser

rofjuuw3xyd0ygotp94a

Våldets normaliseringsprocess

Eva Lundgren
Utgiven av ROKS 2012

9789144111773

Mäns heder

Astrid Schlytter, Devin Rexvid

9789172053236_200x_meningen-med-vald

Meningen med Våld

Per Isdal

Iskugganavpappa14080

I skuggan av pappa

Maria Eriksson

trauma-och-tillfrisknande_haftad

Trauma och tillfrisknande

Judith Lewis Herman