DINA RÄTTIGHETER

Det är viktigt att du vet dina rättigheter:

- Du har rätt att bli lyssnad på och respekterad.

- Om du behöver hjälp har du rätt att kontakta socialtjänsten i kommunen där du bor.

- Du har rätt till en tolk på ditt språk.

- Våld i alla former är olagligt.