HÄR FINNS HJÄLP

Kontakta oss

Kvinnojouren

021-12 67 80 (telefontid: måndag 11-12, onsdagar 13-14, sommarstängt v. 27-29)
kvinnohuset@kvinnohuset-vasteras.org

Tjejjouren

072 229 99 86 (sms)
tjejjouren-ronja@kvinnohuset-vasteras.org
Chatta med oss här


Kvinnojouren i Västerås och Tjejjouren Ronja har lång erfarenhet av att stötta kvinnor, tjejer och barn som är eller har varit utsatta för olika typer av våld. Vi erbjuder stödsamtal, praktisk hjälp och verktyg för att bearbeta och stärka sig själv för att kunna ta tillbaka sitt liv. Tveka inte att ta kontakt med oss, vi finns här för dig!

Om du som kvinna/tjej känner att:

  • Att du är orolig för att bli isolerad med en närstående/i hemmet
  • Att du är rädd för att inte bli trodd
  • Att du skäms
  • Att du håller på att tappa fotfästet
  • Att någon utsatt dig för något du inte ville
  • Att du inte får bestämma över ditt eget liv
  • Att du blivit kränkt
  • Att det inte finns någon väg ut ur ditt förhållande
  • Att du är rädd för att förlora dina barn om du bryter upp
  • Att det är fara för ditt och barnens liv

För dig som behöver stöd

Du kan få stödjande och rådgivande samtal genom telefon, mejl eller inbokade besök. Vi som arbetar i kvinnojouren och tjejjouren möter dig utifrån ditt behov av hjälp utan att ifrågasätta. Vi lyssnar på dig och dina önskemål. Vi gör ingenting emot din vilja. Du är anonym och vi dokumenterar ingenting i någon journal. Om du behöver ett tillfälligt boende är det viktigt att du kontaktar oss för att få hjälp med hur du kan gå till väga.

Information från Föreningen Kvinnohuset angående GDPR som är en ny lag som träder i kraft 25 maj 2018 som reglerar hur vi får hantera dina personuppgifter . Informationen rör både dig som medlem i vår förening och dig som sökt stöd hos oss. Du som söker stöd har rätt till anonymitet i kontakt med oss och vi spar inga anteckningar. Om vi lagrar personliga uppgifter om dig så gör vi det på ett säkert sätt och med ditt tydliga samtycke. För föreningens medlemmar registrerar vi namn och adress i ett medlemsregister för att kunna skicka ut information om föreningen. Om du har frågor eller önskar veta mer om hur vi förvarar dina personuppgifter, kontakta oss via mail eller telefon. 021-126760 kvinnohuset@kvinnohuset-vasteras.org

Varningssignaler och råd

Innan första slaget
Var uppmärksam på din partners kvinnosyn. Lyssna när din partner talar om kvinnor i allmänhet, om hen kommenterar hur de klär sig och hur hen värderar kvinnliga kollegor. På så vis kan du tidigt lägga märke till din partners attityd till kvinnor.

Har din partner förändrats? Du upplever att din partners personlighet ändrats sedan ni inledde er relation. Humöret blir sämre och hen blir alltmer missnöjd och kontrollerande.

Din partner klagar ofta på dig. Din partner är ständigt missnöjd med ditt beteende. Hen kan tycka att du klär dig fult, har fel vänner eller att du inte ger hen tillräckligt med uppmärksamhet.

Se upp med svartsjuka.
Partners som visar upp överdriven svartsjuka har ett starkt kontrollbehov. Var särskilt vaksam om du till exempel känner dig tvungen att stanna hemma från firmafesten eller tjejträffen på grund av din partners attityd. Då styr hens behov ditt beteende och du blir isolerad från andra.

Övervakar din partner dig? Brukar din partner läsa dina sms- eller e-postmeddelanden? Var även uppmärksam på om hen brukar gå igenom din väska eller dina fickor. Det tyder på att hen är svartsjuk och har svårt att kontrollera sina känslor.

Våldsamhet mot saker och djur. Din partner får raserianfall och slår sönder saker i hemmet. Kanske kastar hen porslin eller sparkar sönder dörrar. Hen kan även ge sig på hunden, katten eller andra husdjur. Detta är våldshandlingar som är ägnade att skrämma dig.

Har din partner börjat bli hårdhänt eller måttat/markerat slag mot dig? Det är en markering om vad hen ”kan” göra mot dig. Nästa gång kanske hen tar i ännu hårdare eller träffar dig på riktigt.

När du blivit slagen
Berätta för någon. Tala om för någon du litar på vad du blivit utsatt för. Det kan vara en väninna, släkting, kamrat eller någon på arbetet. Även om du inte orkar göra något åt saken just då så finns det i alla fall någon som vet vad som hänt.

För dagbok. Anteckna varje gång din partner slår dig. Då har du något att gå tillbaka till och kan lättare komma ihåg vad som hänt.

Dokumentera skadorna. Skriv upp och försök fotografera skadorna själv. Vid läkarbesök ska du kräva att läkaren tar fotografier. Även om du inte gör något åt situationen direkt så finns bilderna kvar den dag du eventuellt vill göra en anmälan.

Ring en kvinnojour/tjejjour. Där kan du prata med någon och få hjälp. Telefonnummer finns på Roks hemsida och i nummerupplysningen på internet och telefon. Jouren lyssnar på vad du säger och ifrågasätter inte dina ord eller upplevelser. Du kan även kontakta socialkontoret där du bor för att få råd och hjälp. Det spelar ingen roll om du kontaktar kvinnojouren eller socialtjänsten först. Det viktiga är att du söker hjälp.

Tro inte på att det aldrig ska hända igen. En partner som slagit en gång gör det nästan alltid igen. Även om hen ångrar sig direkt efteråt och ber om ursäkt, eller försöker gottgöra dig, så kommer hen med stor sannolikhet att bli våldsam igen i framtiden.

Ha någonstans att ta vägen. Ordna en utväg så att du kan ge dig av om din partner börjar slå igen. Ta reda på vart du kan vända dig när som helst på dygnet, exempelvis socialjouren, en väninna eller släkting. Be någon närstående om nyckel till deras bostad så att du alltid har någonstans att ta vägen.

Gör en polisanmälan. Våld mot kvinnor är ett brott! Det är viktigt att polisanmäla misshandeln, både för din egen skull och för att din partner ska inse att det är en kriminell handling. Kvinnojouren eller socialtjänsten kan hjälpa dig att göra en polisanmälan.

.


Råd vid misstanke om någon blir slagen

När bör du fatta misstankar? Tecken på att en kvinna i din närhet är utsatt för misshandel kan vara att hon börjar bli förändrad, uteblir från träffar ni bestämt och isolerar sig. Skrubbsår, blåmärken och återkommande sjukskrivningar är andra tecken. På frågor om hur det kommer sig svarar hon undvikande eller skrattar bort det hela. Det här kan vara tecken på att hon har en kontrollerande och kanske våldsam partner. Om du misstänker att hon är våldsutsatt, berätta detta för henne och ställ raka frågor som ”Slår han dig?” men prata inte med hennes partner eller när han är i närheten.

Om hon berättar. Lyssna till hennes berättelse utan att ifrågasätta. Hitta aldrig ursäkter eller förklaringar till partnerns beteende. Om hon själv förringar och förminskar misshandeln är det viktigt att inte följa med i detta utan i stället tydligt markera att det är förbjudet att slå och utnyttja eller på annat sätt kränka eller förnedra en annan människa. Säg till henne att situationen är farlig för henne och att den inte kommer att bli bättre så länge hon stannar i relationen. Stötta henne i hennes egna val och erbjud att följa med om hon vill göra en polisanmälan eller kontakta exempelvis kvinnojouren.

Om hon inte berättar. Du kan inte fatta några beslut åt henne men var tydlig med att vilket beslut hon än tar, kan hon alltid komma till dig och prata och att du hjälper och stöttar henne om hon vill förändra sin situation. Men det kan vara en lång väg dit, ha tålamod och döm henne inte för att att hon inte lämnar relationen. Visa istället att hon är värd någonting annat.

Ring polisen eller socialtjänsten. Om du upplever att situationen är akut med föreliggande fara för hennes liv eller om barn far illa, ring polisen och/eller socialtjänsten. Misshandel är ett brott enligt brottsbalken och polisen är skyldig att ta din anmälan. Du kan också kontakta kvinnojouren för att få råd och tips om vad du kan göra.