Hur Kvinnohuset startades

Föreningen Kvinnohuset i Västerås startades av ett trettiotal kvinnor från olika organisationer och med skiftande ideologisk bakgrund. De gick samman för att anordna några aktivitetsveckor med kvinnokultur av allehanda slag. Det blev en succé! Ett frö till Föreningen Kvinnohuset var sått och de engagerade kvinnorna som arbetat med arrangemanget beslöt att starta en förening. I november 1979 hölls det första ordinarie årsmötet i Föreningen Kvinnohuset.

Öppen verksamhet

Alla kvinnor och tjejer är välkomna att delta i Kvinnohusets öppna verksamhet. Kvinnohuset är en trygg plats för feminism och systerskap där det anordnas aktiviteter som till exempel kvinnocaféer, tjejhäng, kulturella evenemang, bruncher och intressanta föreläsningar. Håll utkik på våra sociala medier där vi kontinuerligt uppdaterar om våra olika aktiviteter och arrangemang.


Kvinnohuset idag

Föreningen Kvinnohuset består av en kvinnojour, en tjejjour och en öppen, utåtriktad verksamhet. Kvinnojouren och tjejjouren arbetar med direkt stöd till våldsutsatta tjejer och kvinnor och deras barn. I den öppna, utåtriktade verksamheten arbetar vi för att belysa mäns våld mot kvinnor och maktobalanser ur olika perspektiv. Det gör vi med hjälp av föreningens samlade erfarenhet av att möta utsatta tjejer, kvinnor och deras barn. Vi arbetar med att lyfta fram kvinnor inom kulturen exempelvis genom bjuda in kvinnliga författare och musiker. Föreningen arbetar även aktivt med att bjuda in forskare och debattörer inom området.

Vi vill öka medvetenheten och förståelsen för kvinnors livssituation genom att ta del av varandras erfarenheter och ge varandra stöd och mod.

Våra kännetecken är empati, kompetens, trygghet och systerskap.

Föreningen är ansluten till Roks, Riksorganisationen för kvinno- och tjejjourer i Sverige.