Kvinnohuset är en förening som arbetar för kvinnors rättigheter och mot alla former av våld och förtryck. Vi kan erbjuda kostnadsfria stödsamtal. Personalen talar svenska och engelska.

SÖK STÖD

  • Om du behöver någon att prata med eller om du misstänker att någon i din närhet far illa.
  • Kvinnojouren arbetar med direktstöd till våldsutsatta kvinnor.
  • Vi uppmärksammar även barnens situation och deras behov av stöd.

 

Det är viktigt att du vet dina rättigheter: 

  • Du har rätt att bli lyssnad på och respekterad.
  •  Våld i alla former är olagligt.
  • Om du behöver hjälp har du rätt till stöd av socialtjänsten i kommunen där du bor.
  •  Kom ihåg att du har rätt till tolk i kontakt med myndigheter.

 

Vad säger socialtjänstlagen?

Brottsoffer enligt 5 kap. 11 § SoL Socialnämnden skall särskilt beakta att kvinnor är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation.

Socialnämnden ansvarar för att ett barn, som är utsatt för brott, och dennes närstående får de stöd och den hjälp de behöver.

Socialnämnden skall också särskilt beakta att ett barn som bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot närstående är offer för brott och ansvara för att barnet får det stöd och den hjälp som barnet det behöver.

SKYDDAT BOENDE

Vid behov av skyddat boende kontakta socialtjänsten via kommunens växel 021-390000. På kvällar och helger kontakta socialjouren 021-392066.

Vid akut situation ring alltid 112!

 

”Alla kvinnor och tjejer ska ha en reell makt att utforma sina egna liv, att äga sina kroppar; att välja vem de ska ha sex med, vem de ska leva med”

Kunskapsmaterial utgivet av Roks